Het bestuur (coördinatoren) bestaat uit:

Gert-Jan Maas 06-53406948 Voorzitter
gjcmaas@kprint.nl
Desiree Meijer 0318-624436 secretaris desiree.meijer@hetnet.nl
Ton Temme 06-11361897 penningmeester ton.temme@gmail.com
Piet Creutzberg 0346-353051 bibliothecaris pietcreutzberg@gmail.com
Henneke de Bruijn 06-10705870 werving en pr. hennekedebruijn@gmail.com>,
Ontwerp en vormgeving:
Eef Fakkeldij (2006)